Op zoek naar een advocatenkantoor met een breed en hoogwaardig pakket aan juridische diensten en een klantgerichte aanpak ?

Advocatenkantoor Geukens-Jennen-Wouters-Gielis

Geukens-Jennen-Wouters-Gielis is een middelgroot kantoor in Balen, dichtbij Turnhout, Hasselt en de Nederlandse grens. Wij voorzien in de juridische behoeften van particulieren, natuurlijke personen-handelaren, bedrijven, instellingen en overheden.

Wij combineren een breed en hoogwaardig pakket aan diensten met een klantgerichte aanpak. Omdat juridische vraagstukken zelden beperkt blijven tot één rechtstak, werken wij als een hecht team samen om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Wij staan u bij in onderhandelingen en gerechtelijke procedures, zowel op burger- en strafrechtelijk, handels-, economisch- en vennootschaps- rechtelijk vlak, als op bestuurs- en administratiefrechtelijk vlak.

Bovendien hebben we ruime ervaring met complexe privé- en familiezaken, zoals echtscheidingen, ingewikkelde vereffeningen-verdelingen, schenkingen, testamenten, nalatenschappen en bedrijfsopvolgingen.

OPGELET: vanaf heden is ons kantoor terug bereikbaar via de Steenweg op Leopoldsburg.